Henkilötietolaki (523/1999) 10§

14.9.2015

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Ylioppilastutkintolautakunta

Osoite: Suvilahdenkatu 10 B, 00580 HELSINKI (käyntiosoite), PL 50 00581 HELSINKI (postiosoite)

Muut yhteystiedot: Puh. 0295 338 200 (vaihde), lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

2 Yhteyshenkilo rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tiia Kiuru

Osoite: Suvilahdenkatu 10 B, 00580 HELSINKI.

Muut yhteystiedot: 0295 338 214

3 Rekisterin nimi

Ylioppilastutkintolautakunnan sähköinen asiointipalvelu

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiointitilipalveluun rekisteröityneistä käyttäjistä muodostuu henkilötietolain mukainen henkilörekisteri.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältö koostuu henkilötiedoista (nimi, henkilötunnus, ammatti, koulu) ja asiakirjoista. Henkilötunnus saadaan käyttäjän kirjautuessa palveluun vahvalla tunnistusvälineellä (Vetuma-palvelu). Käyttäjän toiminnoista tallennetaan seuraavat tiedot: palvelussa luodut asiakirjat, niiden metatiedot sekä lokitapahtumat.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiointipalvelua käyttävät henkilöt sekä julkishallinnon tietojärjestelmät (Vetuma-palvelu ja Opetushallituksen Opintopolku-portaali).

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia luovutuksia

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojensiirtoa EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tunnistautuminen asiointipalveluun tapahtuu joko pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai muulla vahvalla tunnistuksella. Asiointipalvelussa olevat tiedot ja dokumentit on salattu.